Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Expo Moorsele

"Pi-Kant" - 30 mai * 03 nov 2019

L'opulente exposition PiKANT initié le visiteur à cinq siècles d'histoire culturelle. Elle cible les vêtements et les accessoires de dentelle comme de véritables symboles de statut, souvent transmis de mère en fille ou de père en fils. Kant est un tissage de fils, un exemple d'artisanat et de précision, et chargé d'histoire. PiKANT montre comment la dentelle est passée des sous-vêtements aux vêtements d'extérieur et inversement, et quel rôle pionnier a joué l'entreprise familiale Van de Velde. Aujourd'hui, Kant inspire de nombreux artistes et designers à la haute couture et à l'art.

"Pi-Kant" - 30 mei * 03 nov 2019

De weelderige tentoonstelling PiKANT laat de bezoeker kennismaken met vijf eeuwen cultuurgeschiedenis. Zij richt de spots op kanten kledij en accessoires als ware statussymbolen, die vaak van moeder op dochter werden doorgegeven, of van vader op zoon. Kant is een weefsel van draden, een toonbeeld van ambacht en precisie, en boordevol geschiedenis. PiKANT laat zien hoe kant van onderkleding naar bovenkleding evolueerde en weer terug, en welke pioniersrol het familiebedrijf Van de Velde daarin speelde. Vandaag inspireert kant menig kunstenaar en ontwerper tot high fashion en kunst.